Εναλλακτικά - αυτοσχέδια παιχνίδια

Το παιχνίδι στη βρεφική και την παιδική ηλικία αποτελεί αναπόσπαστη δραστηριότητα της καθημερινότητας του παιδιού και είναι καθοριστικής σημασίας για τη γνωστική, σωματική, κινητική, κοινωνική, γλωσσική και συναισθηματική εξέλιξή του, καλύπτοντας την ανάγκη του για εξερεύνηση, πειραματισμό και απελευθέρωση της φαντασίας και της δημιουργικότητάς του.

Εναλλακτικά αυτοσχέδια παιχνίδια 001

Εναλλακτικά αυτοσχέδια παιχνίδια 002

Εναλλακτικά αυτοσχέδια παιχνίδια 003

Εναλλακτικά αυτοσχέδια παιχνίδια 004

Εναλλακτικά αυτοσχέδια παιχνίδια 005

Εναλλακτικά αυτοσχέδια παιχνίδια 006

Εναλλακτικά αυτοσχέδια παιχνίδια 006

Εναλλακτικά αυτοσχέδια παιχνίδια 006

Εναλλακτικά αυτοσχέδια παιχνίδια 006

decrescendo