Πληροφορίες Νέων Εγγραφών 2020-2021

For english, press here.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(για παιδιά που εγγράφονται για πρώτη φορά, στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Β.Α)

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

Οι αιτήσεις νέων εγγραφών, για παιδιά που επιθυμούν να φιλοξενηθούν στους σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2020-2021, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (https://www.dbda.gr/) και αφορούν:

  • Νήπια, γεννημένα το έτος 2017 και έως την 31/03/2018
  • Βρέφη, γεννημένα από την 01/04/2018 έως και την 31/03/2020

Αφού υποβάλετε την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα και λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου, ακολουθούν τα εξής:

  1. Συγκεντρώνετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μέσα σε φάκελο.
  2. Aναγράφετε πάνω στο φάκελο τα κάτωθι:

            α) Τον τίτλο “Αίτηση Εγγραφής”

            β) Τον Αρ. Πρωτοκόλλου που έχετε λάβει από την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση &

            γ) Το Ονοματεπώνυμο του/των παιδιού/ών.

Η αποστολή του πλήρους φακέλου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης Εγγραφών

Ρόδου 181 & Σερήνου

10443 Αθήνα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι:

            α) η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης &

            β) η αποστολή των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι που αποστέλλονται θα πρέπει να είναι πλήρεις. Ελλιπείς φάκελοι αυτομάτως θα απορρίπτονται.

  • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Εγγραφής: 05/07/2020 έως 22/07/2020
  • Καταληκτική ημερομηνία Αποστολής Δικαιολογητικών: 23/07/2020 [βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier)].

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης Εγγραφών στα τηλέφωνα:

210 51.02.481
210 51.02.482
210 51.02.483
210 51.02.496

Οδηγίες Δημιουργίας/Σύνδεσης Λογαριασμού Χρήστη

Οδηγίες Συμπλήρωσης & Υποβολής Αιτήσεων

Δικαιολογητικά Αιτήσεων 2020-2021

decrescendo