Eκτέλεση υπηρεσιών της ετήσιας συντήρησης του Προγράμματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης εγγράφων του Δ.B.A.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκτέλεση υπηρεσιών της ετήσιας συντήρησης του Προγράμματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης εγγράφων του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης της Δ/νσης Διοικητικού-Προσωπικού και του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, η οποία θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με συλλογή σφραγισμένων προσφορών από το ελεύθερο εμπόριο, έπειτα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και Τιμολογίου Προσφοράς και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών, επί της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές ανά άρθρο, να ευρίσκονται εντός των τιμών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΤΕΥΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

decrescendo