Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών για παραλαβή γάλακτος εβαπορέ έτους 2016 για δικαιούχους του ΔΒΑ

Συγκρότηση τριμελών Επιτροπών για παραλαβή γάλακτος εβαπορέ έτους 2016 για δικαιούχους του ΔΒΑ

Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπών παραλαβής γάλακτος έτους 2016

decrescendo