ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης, αποτελούμενη απο υπαλλήλους του Ιδρύματος, απο τους οποίους ένας τουλάχιστον τεχνικός, για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και δικύκλων της υπηρεσίας, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση πατήστε εδώ 

decrescendo