Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την εκτέλεση των τμηματικών εργασιών ηχογράφησης–εγγραφής σε cd–ηλεκτρονικής επεξεργασίας–επανεκτύπωσης–φωτοεκτύπωσης–βιβλιοδεσίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ CD - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015  (ΑΔΑΜ: 14PROC002326168).

 Απόφαση

 

decrescendo