Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και δικύκλων της υπηρεσίας, αποτελούμενη από υπαλλήλους του Ιδρύματος για το έτος 2013

 

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων και δικύκλων της υπηρεσίας, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος, από τους οποίους ένας τουλάχιστον τεχνικός, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, για το έτος 2013.

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιώντην 21Η  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 09:00 π.μ.  θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  την ανωτέρω Επιτροπή. Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Για να κατεβάσετε την σχετική ανακοίνωση πατήστεεδώ.

decrescendo