Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για: Α) Τμηματική Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών - Φαξ, Β) Προμήθεια Γραφικής Ύλης, και Γ) Προμήθεια Φωτοτυπικου Υλικού, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για: Α) Τμηματική Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών - Φαξ,  Β) Προμήθεια Γραφικής Ύλης, και Γ) Προμήθεια Φωτοτυπικου Υλικού, για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 & ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo