Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια: Α) Διαχειριστικών Βιβλίων, και Β) Διαχειριστικών Εντύπων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια: Α) Διαχειριστικών Βιβλίων, και Β) Διαχειριστικών Εντύπων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 & ώρα 12:00 π.μ. έως 12:30 π.μ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo