ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Β) ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Β.Α., OIK. ΕΤΟΥΣ 2012.

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των άρθρων ανά κατηγορία του είδους επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την προμήθεια: α) Υγειονομικού Υλικού και β) Γαντιών μιας χρήσης, για τις ανάγκες του Δ.Β.Α., προϋπολογισμού Οικονομικών Ετών 2011-2012.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo