ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ

Διακήρυξη δημόσιου επαναληπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη - προμηθευτή με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες μονάδες) επί τοις εκατό στην Μέση Λιανική Τιμή, για το σύνολο της κατηγορίας του είδους, για τις τμηματικές προμήθειες : 1) Νωπών Κρεάτων και 2) Κατεψυγμένων Ψαριών, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α., Οικονομικού Έτους 2012.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo