ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση των τμηματικών εργασιών ηχογράφησης - εγγραφής σε CD - ηλεκτρονικής επεξεργασίας - επανεκτύπωσης - φωτοεκτύπωσης - βιβλιοδεσίας, των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Ε.Ε. του Δ.Β.Α. Προϋπολογισμών Οικονομικών Ετών 2012-2013.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo