ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΚΕΤΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών, για την εκτέλεση τμηματικών εργασιών καθαρισμού μοκετών - ταπήτων για το χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών απο την υπογαρφή της σχετικής σύμβασης, οικονομικών ετών 2012-2013.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo