Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού για τμηματικές προμήθειες διαφόρων ειδών τροφίμων: 1) Νωπών Κρεάτων, 2) Νωπών Κοτόπουλων, 3) Κατεψυγμένων Ψαριών, και 4) Κατεψυγμένων Λαχανικών, για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισμού για τμηματικές προμήθειες διαφόρων ειδών τροφίμων: 1) Νωπών Κρεάτων, 2) Νωπών Κοτόπουλων, 3) Κατεψυγμένων Ψαριών, και 4) Κατεψυγμένων Λαχανικών, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2012-2013.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 & ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Για να κατεβάσετε την επαναληπτική διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της επαναληπτικής διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo