Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τμηματικές προμήθειες: Α) Διαφόρων Ειδών Καθαριότητας, Β) Ειδών Οικιακής Χρήσης, και Γ) Υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δ.Β.Α. προϋπολογισμού οικ. ετών 2012-2013.

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τμηματικές προμήθειες: Α) Διαφόρων Ειδών Καθαριότητας (χαρτιά, χαρτοπετσέτες, σακοι τροφίμων και απορριμμάτων κ.λ.π.), Β) Ειδών Οικιακής Χρήσης (πιάτα, ποτήρια νερού κ.λ.π.) και Γ) Υλικών Καθαριότητας (απορρυπαντικά κ.λ.π.), για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2012-2013.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 & ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo