Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθειες: Α) Παιδαγωγικού Υλικού, και Β) Βιβλίων Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθειες: Α) Παιδαγωγικού Υλικού, και Β) Βιβλίων Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 & ώρα 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

Για να κατεβάσετε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της διακήρυξης πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!! Για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση δειγμάτων πατήστε εδώ.

decrescendo