Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (120.000 LTR), για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικ. ετών 2012-2013

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη-προμηθευτή, για την τμηματική προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης (120.000 LTR), για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών και των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικών ετών 2012-2013.

Για να κατεβάσετε την επαναληπτική διακήρυξη πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την περίληψη της επαναληπτικής διακήρυξης πατήστε εδώ.

decrescendo