Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για ην εκτέλεση των εργασιών ηχογράφησης-εγγραφής σε cd-ηλεκτρονικής επεξεργασίας-επανεκτύπωσης-φωτοεκτύπωσης-βιβλιοδεσίας των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α

Για να κατεβάσετε την Διακήριξη πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη πατήστε εδώ

decrescendo