ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:


1) ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
2) ΑΡΤΟΥ,
3) ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 
4) ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ,
5) ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ,
6) ΝΩΠΩΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΩΝ
7) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΨΑΡΙΩΝ,
8) ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,
9) ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ,
10) ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ


ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚ. ΕΤΩΝ 2011-2012
ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Για να δείτε την διακήρυξη κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία.

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη Δημοπρασίας

3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

4. Τιμολόγια Προσφοράς -Προϋπολογισμού Προσφοράς

5. Υπηρεσιακά Σημειώματα - Ενδεικτικοί Προϋπολογισμοί

6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές

decrescendo