ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κληρώσεως ορισμού μελών συλογικών οργάνων συγκρότησης επιτροπών παραλαβής έως την 31/03/3012, για τμηματικες προμήθειες α) Διαφόρων ειδών τροφίμων και β) Πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.,  πατήστε εδώ

decrescendo