ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κληρώσεως ορισμού μελών συλογικών οργάνων για τμηματικες προμήθειες ειδών  καθαριότητας για τις ανάγκες του Δ.Β.Α., οικ. ετών 2011-2012 πατήστε εδώ

decrescendo