ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας κληρώσεως ορισμού μελών συλογικών οργάνων για την εκτέλεση των τμηματικών εργασιών μυοκτονίας στους Π.Σ. του Δ.Β.Α., πατήστε εδω 

decrescendo