ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για την Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας: A) Υγειονομικού Υλικού & Β) Γαντιών μιας χρήσης, για τις ανάγκες του Δ.B.A. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι 28η Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή στο Τμήμα Προμηθειών του Δ.Β.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για την Απευθείας ανάθεση της προμήθειας: A) Υγειονομικού Υλικού και Β) Γαντιών μιας χρήσης, για τις ανάγκες του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής της Διεύθυνσης Πρόληψης & Κοινωνικής Μέριμνας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου  ημέρα  Παρασκευή του έτους 2012 στο Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών 1ος όροφος, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου  Σεπόλια.

Για να κατεβάσετε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πατήστε εδώ

Για να ενημερωθείτε για τους όρους  της υπ’  αρίθμ. 1746/15-05-2012 επαναληπτικής Διακήρυξης Προέδρου του Δ.Β.Α.πατήστε εδώ.

decrescendo