ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση διενέργειας διαδικασίας

κληρώσεως ορισμού μελών συλλογικών οργάνων πατήστε εδώ.

decrescendo