Εκτέλεση Συντήρησης λογισμικού προγράμματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρονικού μητρώου υπαλλήλων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην Εκτέλεση  Συντήρησης λογισμικού προγράμματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρονικού μητρώου υπαλλήλων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2021-2023 με σφραγισμένη προσφορά, έπειτα από συμπλήρωση Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, υπό την προϋπόθεση οι προσφερόμενες τιμές να ευρίσκονται εντός της τιμής του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας.
decrescendo