Εκτέλεση υπηρεσιών ανανέωσης της συνδρομής και της διαχείρισης δύο (2) πρόσθετων κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονική τράπεζα νομικών πληροφοριών, για δύο έτη, για την κάλυψη των αναγκών σε νομική πληροφόρηση των δικηγόρων του Αυτ. Τμ. Νομικής Υποστήριξης

Tο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι, θα προβεί στην εκτέλεση υπηρεσιών ανανέωση της συνδρομής και της διαχείρισης δύο (2) πρόσθετων κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονική τράπεζα νομικών πληροφοριών, για δύο έτη, για την κάλυψη των αναγκών σε νομική πληροφόρηση των δικηγόρων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2021-2022-2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo