Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη και συγκρότηση μελών συλλογικού οργάνου της διοίκησης, τριμελούς Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής αυτοκινήτων - οχημάτων και δικύκλων της Υπηρεσίας, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών

Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την ανάδειξη και συγκρότηση μελών συλλογικού οργάνου της διοίκησης, τριμελούς Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής αυτοκινήτων - οχημάτων και δικύκλων της Υπηρεσίας, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη αυτών, για το έτος 2021, αποτελούμενες από υπαλλήλους του Ιδρύματος, από τους οποίους ένας τουλάχιστον τεχνικός, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 6 της υπ’ αριθμ. Υπουργικής Απόφασης Υπουργού Προεδρίας 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υπουργική Απόφαση 4993/745/20-04-1975 (ΦΕΚ 489/Β).

Tο Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών την 15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω Επιτροπή.

 Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω συλλογικό όργανο, θα γίνει με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Ανακοίνωση

decrescendo