Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊού

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επαναληπτική διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo