Προμήθεια: α) Ελληνικών σημαιών και β) σημαιών με το έμβλημα του Δήμου Αθηναίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Β.Α. (κτίρια των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια: α) Ελληνικών σημαιών και β) σημαιών με το έμβλημα του Δήμου Αθηναίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Β.Α. (κτίρια των Παιδικών Σταθμών και της Κεντρικής Υπηρεσίας), προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo