Προμήθεια ασπρόμαυρων και έγχρωμων φωτοαντιγράφων με παραχώρηση μηχανημάτων και προμήθεια φωτοαντιγράφων-φωτοτυπιών διαφόρων σχεδίων κτιριακών αδειών, για τις ανάγκες του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην: 1) την προμήθεια ασπρόμαυρων και έγχρωμων φωτοαντιγράφων με παραχώρηση μηχανημάτων: α) (2) δυο φωτοτυπικών μηχανημάτων για ασπρόμαυρη εκτύπωση, β) (3) τριών ψηφιακών εκτυπωτικών συστημάτων μεσαίου τύπου για έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση, γ) έξι ψηφιακών εκτυπωτικών συστημάτων μεσαίου τύπου για ασπρόμαυρη εκτύπωση, για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμών οικονομικών ετών 2020 - 2021 και 2) προμήθεια φωτοαντιγράφων-φωτοτυπιών διαφόρων σχεδίων κτιριακών αδειών για τις ανάγκες του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo