Προμήθεια πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την προσαρμογή των Π.Σ. στο ΠΔ99/2017, για την αντικατάσταση του δαπέδου του Μαγειρείου Β, καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Π.Σ., της Κ.Υ. και των λοιπών Κτηρίων του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην επαναληπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης της Προμήθειας πλακιδίων και υλικών τοποθέτησης, τα οποία είναι απαραίτητα για την προσαρμογή των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών στο ΠΔ99/2017, για την αντικατάσταση του δαπέδου του Μαγειρείου Β, (Σεβαστουπόλεως) καθώς και για τις αναγκαίες επισκευές των Παιδικών Σταθμών, της Κεντρικής Υπηρεσίας και των λοιπών Κτηρίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

decrescendo