Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για την τροποποίηση της αρίθμ. 20503/2019 Απόφασης της Προέδρου του Δ. Σ. του Δ.Β.Α., με αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους και του 2ου αναπληρωματικού μέλους

Το Τμήμα Προμηθειών και Δημοπρασιών την 15η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, για την τροποποίηση της αρίθμ. 20503/2019 (ΑΔΑ:Ω8ΒΜΟΡΙΑ-1ΗΑΑπόφασης της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α.

Ανακοίνωση 

decrescendo