Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως σχετικά με την επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών τροφίμων για τον Δήμο Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν νομικά πρόσωπα

Tο Τμήμα γραμματείας Δ.Σ. & Ε.Ε. την 30 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. θα διεξάγει κλήρωση, στο γραφείο του Τμήματος, για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους, σχετικά με την επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών τροφίμων για τον Δήμο Αθηναίων και τα εποπτευόμενα από αυτόν νομικά πρόσωπα.

Ανακοίνωση

decrescendo