Υπηρεσία διασφάλισης της επικοινωνίας μέσω κρυπτογράφησης στο διαδίκτυο με την χορήγηση πιστοποιητικού SSL για την προστασία των δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας του Δ.Β.Α

Υπηρεσία διασφάλισης της επικοινωνίας μέσω κρυπτογράφησης στο διαδίκτυο με την χορήγηση πιστοποιητικού SSL για την προστασία των δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας του Δ.Β.Α, για ένα (1) έτος, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚH ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

decrescendo