Επιβολή μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020

Κλειστοί θα παραμείνουν για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020 οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021/2020 - ΦΕΚ 956/Β/21-3-2020.

decrescendo