Παιδικοί Σταθμοί & Τμήματα που παραμένουν κλειστά

 
A/AΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΤΜΗΜΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ - ΕΩΣ ΚΑΙΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 3 Δ.Κ. ΑΛΟΠΗΣ Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟ από 25/11/2021 έως και 04/12/2021  
2 5 Δ.Κ ΑΜΑΣΙΟΥ Β' ΝΗΠΙΑΚΟ από 27/11/2021 έως και 09/12/2021  
3 5 Δ.Κ ΑΜΑΣΙΟΥ Α΄ Α΄ και Β΄ ΒΡΕΦΙΚΟ από 27/11/2021 έως και 06/12/2021  
4 7.Δ.Κ. ΑΛΑΣΤΩΡΟΣ Α΄ ΝΗΠΙΑΚΟ από 01/12/2021 έως και 10/12/2021  
 
decrescendo