Παιδικοί Σταθμοί & Τμήματα που παραμένουν κλειστά

 
A/AΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΤΜΗΜΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ - ΕΩΣ ΚΑΙ
1 7ΔΚ ΛΑΜΨΑ Α Α’ Νηπιακό από 13/10/2020 έως και 26/10/2020
2 3ΔΚ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ Ν1 από 16/10/2020 έως και 29/10/2020
 
decrescendo