Παιδικοί Σταθμοί & Τμήματα που παραμένουν κλειστά

 
A/AΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣΤΜΗΜΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ - ΕΩΣ ΚΑΙ
1 5ΔΚ ΕΡΜΙΠΠΟΥ Β1 & Β2 από 26/01/2021 έως και 05/02/2021
 
decrescendo