ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης που αφορούν τις αιτήσεις επανεγγραφών και νέων εγγραφών που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο 11/4/2022-31/5/2022.

Οι πίνακες περιέχουν αριθμό  πρωτοκόλλου αιτήσεως, μόρια και Παιδικό Σταθμό επιτυχίας.

Όλοι οι γονείς, που η αίτηση τους είναι επιτυχής, θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα στο e mail επικοινωνίας που έχουν δηλώσει.

decrescendo