Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2017 έως 30/06/2017, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 359/2017 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.  182/2017 (ΑΔΑ: 6ΧΝΕΟΡΙΑ-ΨΔΑ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων νέων εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς περιόδου 2017-2018

Αγαπητοί γονείς,

Σας γνωρίζουμε ότι οι πίνακες με τα ονόματα των παιδιών που εγγράφονται για πρώτη φορά σε κάποιον από τους Παιδικούς Σταθμούς για την περίοδο 2017-2018, βρίσκονται αναρτημένοι στον  Παιδικό Σταθμό επιτυχίας , καθώς και   στην είσοδο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181, Σεπόλια.

Οι γονείς που δεν είναι εφικτό να προσέλθετε στον Παιδικό Σταθμό ή στην Κεντρική Υπηρεσία για να ενημερωθείτε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.dbda.gr και στη συνέχεια, εφόσον διαθέτετε προσωπικό κωδικό, να ακολουθήσετε την διαδρομή: Σύνδεση – Περιοχή Μελών – Αιτήσεις.

Ανακοίνωση για μοριοδότηση αιτήσεων νέων εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς και υποβολή ενστάσεων, για το σχολικό έτος 2017-2018.

Αγαπητοί γονείς,  

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017, από ώρα 16:00, θα τοιχοκολληθούν στο ισόγειο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., Ρόδου 181, Σεπόλια, οι  πίνακες μοριοδότησης που αφορούν τις αιτήσεις των νέων εγγραφών που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο από 1/6/2017 έως 20/6/2017.

Από την αρχή της 21ης Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 00:01 έως το τέλος της 25ης Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:59, μπορείτε να υποβάλλετε ενστάσεις επί της μοριοδότησης μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α.  www.dbda.gr,  χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας, ως χρήστες εφαρμογής, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέγετε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ» από το μενού «ΑΙΤΗΣΕΙΣ».

2. Αναγράφετε τα σχόλιά σας στο κενό πεδίο που εμφανίζεται.

3. Επιλέγετε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» για την ολοκλήρωση της υποβολής της ένστασης.

Υπογραφή συμβάσεων για εγγραφές παιδιών μέσω ΕΣΠΑ από 10/07/2017 έως 21/07/2017

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ που μας κοινοποιήθηκε στις 05/07/2017, οι συμβάσεις θα είναι διαθέσιμες από τη Δευτέρα 10/07/2017. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι γονείς θα μπορούν να προσέρχονται στην Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181, Σεπόλια, 4ος όροφος) από την Δευτέρα 10/07/2017 έως την Παρασκευή 21/07/2017 (ειδικά για τη Δευτέρα 10/07/2017 κατά τις ώρες από 11:00 έως 16:00 ενώ από Τρίτη 11/07/2017 και εξής κατά τα τις ώρες από 08:00 έως 14:00) προκειμένου να καταθέσουν τα voucher και να υπογράψουν συμβάσεις για την εγγραφή των παιδιών τους στους Παιδικούς μας Σταθμούς στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018».

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να προσέρχονται μόνον οι ίδιοι οι δικαιούχοι που το όνομά τους αναγράφεται στα voucher.

Ενημέρωση για τις/τους συμμετέχουσες/οντες στη δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017/2018"

Ενημερώνουμε τις/τους συμμετέχουσες/συμμετέχοντες στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2017-2018», ότι στις 4/7/2017 αναμένεται να ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. τα οριστικά αποτελέσματα για τους/τις ωφελούμενους/ες της δράσης.

Οι ωφελούμενες/οι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις εξής ενέργειες, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.:  

- Εκτυπώνουν την αξία τοποθέτησης (νοucher) από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (eetaa.gr) 

- Προσέρχονται με το νοucher στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών,  (Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 4ος όροφος, τηλ. 2105150761), έχοντας μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (οι ίδιες/οι οι ωφελούμενες/οι). Παράλληλα θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνά τους (και για τους δύο γονείς).

Προσοχή: Τα voucher προσκομίζονται μόνο στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών στην ανωτέρω Διεύθυνση, και όχι σε Παιδικούς Σταθμούς.

Οι γονείς που επιθυμούν να εγγραφούν τα παιδιά τους σε παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, θα μπορούν να προσέρχονται στην ανωτέρω διεύθυνση από τις 4/7/17 (εφόσον ανακοινωθούν πριν τα αποτελέσματα) έως τις 21/7/17, από τις 8.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. (στην περίπτωση που τα αποτελέσματα ανακοινωθούν στις 4/7/17 και την ίδια ημέρα ξεκινήσουν οι τοποθετήσεις, μόνο για τη συγκεκριμένη ημερομηνία και για λόγους εξυπηρέτησης του κοινού, η προσέλευση θα ξεκινήσει στις 10.00 π.μ.).

Διευκρινίζεται ότι οι εγγραφές για τους παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2017-2018», θα γίνονται κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες (4 έως 21/7/2017). Μετά τις 21/7/2017 και έως την 1/9/2017, εγγραφές για τη δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2017-2018 θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον υπάρχουν θέσεις που δεν καλύπτονται από επανεγγραφές και νέες εγγραφές.

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έως 14/6/2017

Σας γνωρίζουμε ότι η ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε την παράταση του χρόνου υποβολής των αιτήσεων για τη συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2017 – 2018.
H αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), από τις 24/05/2017 έως τις 14/06/2017. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 14/06/2017 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που δίνεται αυτόματα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31.5.2017

Καθώς διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι γονείς δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση επανεγγραφής σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις επανεγγραφής μπορούν να υποβληθούν το αργότερο έως την Τετάρτη 31.5.2017 στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Ρόδου 181, 4ος όροφος, Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, κατά τις ώρες από 8:00 έως 16:00.
Μετά την πάροδο της συγκεκριμένης ημερομηνίας καμία αίτηση επανεγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς θα μπορούν να υποβάλλουν πια αιτήσεις μόνο για νέα εγγραφή από 1.6.2017 έως 20.6.2017.

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2017, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2017 έως 31/03/2017, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 253/2017 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 117/2017 (ΑΔΑ: 6ΤΣΚΟΡΙΑ-ΑΛΙ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

Αγαπητοί γονείς,


αναφορικά με τις εγγραφές παιδιών σε παιδικούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2017-2018, σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α.(www.dbda.gr).
Στους παιδικούς σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων νέων εγγραφών ξεκινά την Πέμπτη 01/06/2017 και θα διαρκέσει έως την Τρίτη 20/06/2017. Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 21/6/2017, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courrier) στη διεύθυνση:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης εγγραφών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Αθήνα 10443.

Όσοι από τους γονείς δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και δε δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του παιδιού τους, μπορούν να απευθύνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α., Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης εγγραφών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 4ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και από 08.00 έως 16.00 μ.μ., κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων νέας εγγραφής, δηλαδή από 01/06/2017 έως 20/06/2017.

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση και τα δικαιολογητικά  ΕΔΩ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (θέσεις ΕΣΠΑ 2017-2018)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2017 – 2018, με τις εξής κατηγορίες θέσεων:

• Α1.2 Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών
• Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Διαβάστε την ανακοίνωση ΕΔΩ.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo