Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2020.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 31/12/2019 έως και 09/01/2020.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019

Περίληψη Ανακοίνωσης της ΣΟΧ 1/2019

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 02/12/2019

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ6

Δήμος Αθηναίων: Ποιες υπηρεσίες θα λειτουργήσουν την Πέμπτη 3/10/2019 ημέρα αργίας στην Αθήνα

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα λειτουργήσει κανονικά την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019. Ακολουθεί το Δελτίου Τύπου του Δήμου Αθηναίων:

"Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, λόγω της αργίας για τη γιορτή του πολιούχου της Αθήνας Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι δεν θα λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση του κοινού οι διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων.

Αντιθέτως, θα λειτουργήσουν κανονικά οι υπηρεσίες υψηλής κοινωνικής σημασίας, όπως οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, η σίτιση απόρων και αστέγων, η αποκομιδή των απορριμμάτων, η ελεγχόμενη στάθμευση, η συντήρηση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και τα κοιμητήρια."

Παράταση ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών έως και 100 δόσεις προς το Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ανακοινώνει την Παράταση της Ρύθμισης Οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και την 29η Νοεμβρίου 2019, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 110 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/17-05-2019), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου έκτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/30-09-2019).

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στην ρύθμιση θα υποβάλλονται το αργότερο έως και την 31η Δεκεμβρίου 2019 (άρθρο 111 του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/τ.Α΄/17-05-2019), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου έκτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/30-09-2019).

Συγκεκριμένα:

Α. Το ανώτατο όριο δόσεων, μπορεί να φτάσει τις εκατό (100). Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ως ακολούθως:

 • Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής, απαλλάσσεται κατά ποσοστό 100%.
 • Από δύο (2) έως εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.
 • Από εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.
 • Από σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.
 • Από εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση (παρ. 3 άρθρο 112 Ν.4611/19).

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. (παρ. 3 άρθρο 112 Ν.4611/19).

Δ. Η καθυστέρηση καταβολής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες της ευνοϊκής ρύθμισης και για την υποβολή αίτησης υπαγωγής, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών & Περιουσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών ( Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 2ος όροφος, ώρες 08:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ. - υπεύθυνοι: κα Μπακιρτζή, κα Φακίνου, τηλ. 210-51.02.430 & 210-51.02.431 ).

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε αναλυτικά την Ανακοίνωση

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων νέων εγγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς περιόδου 2019-2020

Αγαπητοί γονείς,

σας γνωρίζουμε ότι οι πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων εγγραφής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2019-2020, θα αναρτηθούν στην είσοδο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181, Σεπόλια, καθώς και στους Παιδικούς Σταθμούς, την 30η Ιουλίου 2019.

Οι γονείς που δεν είναι εφικτό να προσέλθετε στον Παιδικό Σταθμό ή στην Κεντρική Υπηρεσία για να ενημερωθείτε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.dbda.gr και στη συνέχεια, εφόσον διαθέτετε προσωπικό κωδικό, να ακολουθήσετε την διαδρομή: Σύνδεση - Περιοχή Μελών - Αιτήσεις.

Ανακοίνωση για ενστάσεις επί της μοριοδότησης αιτήσεων εγγραφής στους Π.Σ. του Δ.Β.Α. για την περίοδο 2019-2020.

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι την 23η Ιουλίου 2019, θα τοιχοκολληθούν στο ισόγειο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., Ρόδου 181, Σεπόλια, οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης (αριθμοί πρωτοκόλλου αιτήσεων και μόρια) που αφορούν τις αιτήσεις εγγραφής που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο από 1/4/2019 έως 7/6/2019.

Από την 24η Ιουλίου και ώρα 00:01 έως και την 25η Ιουλίου και ώρα 23:59, μπορείτε να υποβάλλετε ενστάσεις επί της μοριοδότησης μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. www.dbda.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας, ως χρήστες εφαρμογής, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Επιλέγετε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ» από το μενού «ΑΙΤΗΣΕΙΣ».
 2. Αναγράφετε τα σχόλιά σας στο κενό πεδίο που εμφανίζεται.
 3. Επιλέγετε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» για την ολοκλήρωση της υποβολής της ένστασης.

Νέα ανακοίνωση για τη συμμετοχή στη δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (θέσεις ΕΣΠΑ 2019-2020)

Μετά την τελευταία ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ότι τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της στις 23/07/2019, σας ενημερώνουμε ότι θα μπορούν οι ωφελούμενες/οι να προσέρχονται στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων, 4ος όροφος στην Διεύθυνση Ρόδου 181 τ.κ. 10443 στα Σεπόλια, κατά τις εξής ημερομηνίες και ώρες: Από 24/07/2019 έως  και 06/08/2019 κατά τις ώρες από 08:00 έως 15:00 έχοντας μαζί τους:

1)      Εκτυπωμένη την «αξία τοποθέτησης» (voucher)

2)      Την Ταυτότητα της ωφελούμενης/ου (Ωφελούμενης (δεν ισχύει η εξουσιοδότηση, πρέπει να έχει φυσική παρουσία οι ωφελούμενες/οι)

3)      Την Κάρτα Υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο

4)      Φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού την σελίδα με τα στοιχεία του

5)      Φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού την σελίδα παιδιατρικής εξέτασης κατά την έξοδο από το μαιευτήριο

6)      Φωτοτυπία των  εμβολίων του παιδιού από το βιβλιάριο υγείας.

Εκτυπώστε   την κάρτα ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ     εδώ  

Νέα ανακοίνωση για τη συμμετοχή στη δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (θέσεις ΕΣΠΑ 2019-2020)

Όπως είχατε ενημερωθεί με ανάρτηση μας στο site του Δημοτικού Βρεφοκομείου στις 11/06/2019, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2019 – 2020, με τις εξής κατηγορίες θέσεων:

 • Α1.1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών (Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών δέχεται βρέφη από 6 μηνών)
 • Α1.2 Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών
 • Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι ωφελούμενες/οι μπορούν να προσέρχονται στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων, 4ος όροφος στην Διεύθυνση Ρόδου 181 τ.κ. 10443 στα Σεπόλια, κατά τις εξής ημερομηνίες και ώρες: Από  22/07/2019 έως  02/08/2019 κατά τις ώρες από 08:00 έως 15:00 έχοντας μαζί τους:

 • Εκτυπωμένη την «αξία τοποθέτησης» (voucher)
 • Την Ταυτότητα της ωφελούμενης/ου (δεν ισχύει η εξουσιοδότηση, πρέπει να έχει φυσική παρουσία η ωφελούμενη/ος)
 • Την Κάρτα Υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο
 • Φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού της σελίδας των στοιχείων του
 • Φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού της σελίδας  παιδιατρικής εξέτασης κατά την έξοδο από το μαιευτήριο
 • Φωτοτυπία των  εμβολίων του παιδιού από το βιβλιάριο υγείας.

Εκτυπώστε την κάρτα ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ εδώ

Νέα ανακοίνωση για τη συμμετοχή στη δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (θέσεις ΕΣΠΑ 2019-2020)

Όπως είχατε ενημερωθεί με ανάρτηση μας στο site του Δημοτικού Βρεφοκομείου στις 11/06/2019, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2019 - 2020, με τις εξής κατηγορίες θέσεων:

 • Α1.1 Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών (Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών δέχεται βρέφη από 6 μηνών)
 • Α1.2 Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών
 • Α2 Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι ωφελούμενες/οι μπορούν να προσέρχονται στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων, 4ος όροφος στην Διεύθυνση Ρόδου 181 τ.κ. 10443 στα Σεπόλια, κατά τις εξής ημερομηνίες και ώρες: Από  22/07/2019 έως  02/08/2019 κατά τις ώρες από 08:00 έως 15:00 έχοντας μαζί τους:

 • Εκτυπωμένη την «αξία τοποθέτησης» (voucher)
 • Την Ταυτότητα της ωφελούμενης/ου (δεν ισχύει η εξουσιοδότηση, πρέπει να έχει φυσική παρουσία η ωφελούμενη/ος)
 • Την Κάρτα Υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο
 • Φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού της σελίδας των στοιχείων του
 • Φωτοτυπία από το βιβλιάριο υγείας του παιδιού της σελίδας  παιδιατρικής εξέτασης κατά την έξοδο από το μαιευτήριο
 • Φωτοτυπία των  εμβολίων του παιδιού από το βιβλιάριο υγείας.

Εκτυπώστε την κάρτα ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ εδώ

Πρόσκληση για τη διάθεση εσόδων, από την περιουσία κληρονομίας Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη, Οικονομικού Έτους 2019

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα προβεί στη διάθεση των εσόδων οικονομικού έτους 2019 από τη περιουσία Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη, σε παιδιά έκθετα και εγκαταλελειμμένα από τους γονείς τους ή τέκνα που οι γονείς τους αδυνατούν λόγω αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών να μεριμνήσουν γι΄αυτά.

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών εδώ.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) Δήμου Αθηναίων

Οι αιτήσεις για τη δράση 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2019-2020» 

ξεκίνησαν όχι μόνο για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

αλλά και για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). 

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση και ΕΔΩ την αφίσα  του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo