Συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» (Θέσεις ΕΣΠΑ 2020-2021)

Αγαπητοί γονείς,

Όπως ήδη γνωρίζετε, το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2020 - 2021, με τις εξής κατηγορίες θέσεων:

  • Α1 Βρέφη, από 2 μηνών έως 2,5 ετών (επισημαίνεται πως το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών δέχεται βρέφη από 6 μηνών)
  • Α2 Προ-νήπια, από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (παιδιά γεννημένα 1/1/2016 - 31/3/2018).

Ως εκ τούτου, θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως, σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., οι ωφελούμενες/οι θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού ηλεκτρονικά, προκειμένου να προσέλθουν, σε προκαθορισμένη μέρα και ώρα, στα γραφεία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181), για την κατοχύρωση της θέσης τους και την υπογραφή της σύμβασης.

Προσοχή: Καθώς τηρείται απόλυτη σειρά προτεραιότητας, οι ωφελούμενες/οι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνον, εφόσον έχει προηγηθεί η εν λόγω ηλεκτρονική κράτηση.

Για λεπτομέρειες αναφορικά με τη διαδικασία, θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα υπογραφής της σύμβασης έχει μόνο η/ο ωφελούμενη/ος, το όνομα της/του οποίας/ου αναφέρεται στο voucher.

Δεν ισχύει κανενός είδους εξουσιοδότηση και η/ο ωφελούμενη/ος θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία.

Ανακοίνωση παράτασης της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και με γνώμονα να δοθεί η ευκαιρία για περισσότερες δηλώσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020 - 2021» (Παιδικοί σταθμοί – ΚΔΑΠ), παρατείνονται οι προθεσμίες ως εξής:

Λήξη περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: 7/8/2020

Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων: 13/8/2020

Ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: 14/8 - 18/8/2020 και ώρα 16:00

Υπενθυμίζουμε πως οι παραπάνω διαδικασίες, πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, στη διεύθυνση https://www.eetaa.gr/.

Αιτήσεις εγγραφών, για παιδιά γεννημένα το 2016, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Π.Σ. του Δ.Β.Α.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(για παιδιά γεννημένα το 2016, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Π.Σ. του Δ.Β.Α)

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

Σύμφωνα με το νόμο υπ΄ αριθμ. 4704 τεύχος πρώτο Αρ. Φύλλου 133/14-7-20 άρθρο 34 «Ρύθμιση Θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης», ο Δήμος Αθηναίων για το Σχολ. Έτος 2020-2021 εξαιρείται της εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης. 

Κατόπιν της ανωτέρω ρύθμισης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών που γεννήθηκαν το έτος 2016 και που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής.

Οι αιτήσεις εγγραφών, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. (https://www.dbda.gr/) και αφορούν:

  • Νήπια, γεννημένα το έτος 2016

Λόγω πληρότητας, εξαιρούνται από τις αιτήσεις εγγραφών, οι Παιδικοί Σταθμοί:

1 Δ.Κ. Μαυρομιχάλη

1 Δ.Κ. Νοταρά & Δεληγιάννη

3 Δ.Κ. Κυκλώπων

5 Δ.Κ. Αγίας Λαύρας

5 Δ.Κ. Ροστάν & Πολυλά

Αφού υποβάλετε την αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα και λάβετε Αριθμό Πρωτοκόλλου:

  1. Συγκεντρώνετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μέσα σε φάκελο
  2. Αναγράφετε πάνω στο φάκελο τα κάτωθι:

α) Τον τίτλο “Αίτηση Εγγραφής (2016)”

β) Τον Αρ. Πρωτοκόλλου που έχετε λάβει από την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση &

γ) Το Ονοματεπώνυμο του/των παιδιού/ών.

Η αποστολή του πλήρους φακέλου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων & Παρακολούθησης Εγγραφών

Ρόδου 181 & Σερήνου

10443 Αθήνα 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εγκυρότητα της αίτησης εγγραφής είναι:

α) η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης &

β) η αποστολή των δικαιολογητικών.

Επισημαίνεται ότι οι φάκελοι που αποστέλλονται θα πρέπει να είναι πλήρεις.  Ελλιπείς φάκελοι αυτομάτως θα απορρίπτονται.

  • Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Νέας Εγγραφής: 01/8/2020 έως 09/8/2020
  • Καταληκτική ημερομηνία Αποστολής Δικαιολογητικών: 10/8/2020 βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier).

Οδηγίες δημιουργίας/σύνδεσης λογαριασμού χρήστη

Οδηγίες συμπλήρωσης & υποβολής αιτήσεων

Δικαιολογητικά νέων εγγραφών 2020-2021

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2020, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/03/2020, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 40/2020 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 90/2020 (ΑΔΑ: 62Κ2ΟΡΙΑ-ΗΙΦ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Λειτουργία του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις των καιρών, από την Τρίτη 9/6/2020 και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, προσαρμόζει τη λειτουργία του, ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει, με τον ασφαλέστερο και καλύτερο δυνατό τρόπο.

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για τις όποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα, από την Προϊσταμένη του σταθμού που τους αφορά.

Έκτακτο μέτρο για μη καταβολή μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής

Με αποφάσεις τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, οι γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών δεν θα καταβάλουν οικονομική συμμετοχή για το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου 2020 και τουλάχιστον  μέχρι την άρση των κατεπειγόντων μέτρων που αφορούν την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη συμπλήρωση των δυο (2) μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη συμπλήρωση των δυο (2) μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 28.02.2020 έως και 09.03.2020.

Ανακοίνωση ΣΟΧ

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 02.12.2019

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ6

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2020

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2020.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ Σ.Ο.Χ. 1/2019

Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι 17/01/2020 έως 27/01/2020.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δ.Β.Α.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2020.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 31/12/2019 έως και 09/01/2020.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019

Περίληψη Ανακοίνωσης της ΣΟΧ 1/2019

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 02/12/2019

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ6

Δήμος Αθηναίων: Ποιες υπηρεσίες θα λειτουργήσουν την Πέμπτη 3/10/2019 ημέρα αργίας στην Αθήνα

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα λειτουργήσει κανονικά την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019. Ακολουθεί το Δελτίου Τύπου του Δήμου Αθηναίων:

"Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019, λόγω της αργίας για τη γιορτή του πολιούχου της Αθήνας Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, ενημερώνουμε τους πολίτες ότι δεν θα λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση του κοινού οι διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων.

Αντιθέτως, θα λειτουργήσουν κανονικά οι υπηρεσίες υψηλής κοινωνικής σημασίας, όπως οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, η σίτιση απόρων και αστέγων, η αποκομιδή των απορριμμάτων, η ελεγχόμενη στάθμευση, η συντήρηση μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και τα κοιμητήρια."

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo