Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2013,  με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2013 έως 31/03/2013, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 432/13 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 77/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡΙΑ-ΟΗΗ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

αναφορικά με την επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2013-2014 σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Α) Οι αιτήσεις επανεγγραφής των ήδη φιλοξενουμένων παιδιών θα συγκεντρωθούν στους Παιδικούς Σταθμούς από 15.4.2013 έως και 24.4.2013 και στη συνέχεια θα παραδοθούν από τις Προϊστάμενες των Παιδικών Σταθμών στην Κεντρική Υπηρεσία στις 25 και 26 Απριλίου.

Β) Οι νέες αιτήσεις εγγραφής για τα αδέλφια παιδιών που θα εξακολουθήσουν να φιλοξενούνται  σε Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Β.Α. για την περίοδο 2013-2014, καθώς και οι αιτήσεις για νέα εγγραφή παιδιού του οποίου ο γονέας είναι υπάλληλος του Δ.Β.Α. ή του Δήμου Αθηναίων θα συγκεντρωθούν στους Παιδικούς Σταθμούς από 15.4.2013 έως και 24.4.2013 και στη συνέχεια θα παραδοθούν από τις Προϊστάμενες των Παιδικών Σταθμών στην Κεντρική Υπηρεσία στις 25 και 26 Απριλίου.

Γ) Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές θα κατατεθούν στην Κεντρική Υπηρεσία σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινωθεί σύντομα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ., αναρτήθηκαν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στην οδό Ρόδου 181 - Σεπόλια, τα αποτελέσματα της υπ' αρίθμ. 2/2012 ανακοίνωσης ΣΟΧ, ως εξής :

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :

ΚΑΙ :

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, ημέρα Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00 μ.μ., αναρτήθηκαν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στην οδό Ρόδου 181 - Σεπόλια, οι διορθωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ' αρίθμ. 1/2012 ανακοίνωσης ΣΟΧ ως εξής :

 

 
   
    

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    Σας γνωρίζουμε ότι έχουν αναρτηθεί στο site της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) (www.eetaa.gr) οι οριστικοί πίνακες επιλέξιμων δομών ανά νομό (για τις αιτήσεις των μητέρων), περιόδου 2012-2013 για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που αφορά στους παρακάτω Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

    Περισσότερα...

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Σήμερα Τρίτη 10.07.2012 αναρτώνται στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου Σεπόλια, οι οριστικοί πίνακες των αποτελεσμάτων για τις εγγραφές περιόδου 2012-2013.

    Οι γονείς των οποίων τα παιδιά εγκρίθηκαν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Παιδικό Σταθμό, προκειμένου να τους δοθούν χρήσιμες πληροφορίες για τη φιλοξενία του παιδιού τους.

    Επίσης, αναρτώνται οι κενές θέσεις ανά Παιδικό Σταθμό και Δημοτική Κοινότητα.

    Για όσα παιδιά είναι επιλαχόντα, οι γονείς που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το παιδί τους σε κάποιον Παιδικό Σταθμό που έχει κενή θέση, μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο Τμήμα Παιδικών Σταθμών, στην Κεντρική Υπηρεσία (Ρόδου 181, Σεπόλια) έως τις 5/9/2012.

    Όσοι γονείς είχαν καταθέσει αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλουν εκ νέου αιτήσεις έως 05.09.2012.

    Όσοι γονείς δεν έχουν υποβάλλει έως τώρα αίτηση για εγγραφή παιδιού, δύνανται να το πράξουν έως 05.09.2012.

    Παρακαλούνται οι Προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών να αναρτήσουν τους πίνακες εντός του χώρου του Παιδικού Σταθμού.

    Μπορείτε να κατεβάστε τα αρχεία των κενών θέσεων και των στατιστικων στοιχείων των Παιδικών Σταθμών  απο τους παρακάτω συνδέσμους:

    κενές θέσεις

    Στατιστικά στοιχεία 2012-2013

    ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

     

     

    Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     

     

    Σας γνωρίζουμε ότι ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων για τις εγγραφές περιόδου 2012-2013 θα κατατίθενται την Τετάρτη 4.7.2012 από 7:30 π.μ. έως 18:00 μ.μ. καθώς και την Πέμπτη 5.7.2012 από 7:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, στον 1ο όροφο.

     

     

    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ

    ΑΘΗΝΩΝ

     

     

    ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

    ΑΝΑ ΜΗΝΑ

    decrescendo