ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ1-2013‏

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17/10/2013 εκδόθηκαν και τοιχοκολλήθηκαν στο κεντρικό κατάστημα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών καθώς και στα παραρτήματα αυτού :

στην υπ’ αριθμ. 1/2013 ανακοίνωση, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Δ.Β.Α.

Επιβεβαιώνεται ότι μετά από την υποβολή της με αρ. πρωτ. 990 / 367 ΕΦΔ 25/7/2013 αίτησης του φορέα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ρόδου 181 & Σερήνου, η οποία έχει εξετασθεί από τον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΕΑΤΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ΥΑ 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β’/08-06-2010), ο ως άνω φορέας (με τις κάτωθι αναφερόμενες υπηρεσιακές του μονάδες ή και όργανα) ικανοποιεί ως δικαιούχος τις απαιτήσεις διαχειριστικής επάρκειας για την περίοδο 2007-2013.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς περίπου 5.500 παιδιά στις αρχές Οκτωβρίου

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί:

Διαψεύσθηκαν όσοι έπαιξαν με την αγωνία

των γονιών και των πολιτών της Αθήνας.

 

Με την ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων είκοσι έξι (326) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών του δήμου Αθηναίων, ολοκληρώνονται όλες οι διαδικασίες και η προετοιμασία για την ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου Αθηναίων. 

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών προέβη ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από δημότες και κατοίκους της Αθήνας. Η ανταπόκριση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ήταν έγκαιρη και άμεση. Δυστυχώς, η κωλυσιεργία των αρμόδιων υπηρεσιών που ακολούθησε είναι η αιτία που αρκετές οικογένειες θα ταλαιπωρηθούν για έναν ακόμη μήνα, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στις αρχές Οκτωβρίου. 

Κανένα παιδί, του οποίου η οικογένεια έχει υποβάλει αίτημα φιλοξενίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και πληροί τις προϋποθέσεις, δεν πρόκειται να μείνει εκτός του προγράμματος και σύμφωνα με τις προβλέψεις την φετινή χρονιά (2013-2014) θα φιλοξενηθούν περίπου 5.500 παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του δήμου Αθηναίων. 

Το αποτέλεσμα αποδεικνύει ότι διαψευστήκαν για άλλη μια φορά όσοι έσπευσαν να δημιουργήσουν μια πλασματική εικόνα αμφισβήτησης των δυνατοτήτων του δήμου να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα φιλοξενίας παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Ας γνωρίζουν όλοι όσοι για μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες παίζουν με τις αγωνίες των γονιών και δημοτών της Αθήνας ότι η πραγματικότητα του δήμου Αθηναίων καθημερινά θα τους διαψεύδει.

Ανακοίνωση ΣΟΧ1-2013

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων είκοσι έξι (326) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του.

Ανακοίνωση

Περίληψη

Παράρτημα

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση

 Σας γνωστοποιούμε ότι στη σελίδα 12 της περίληψης της ανακοίνωσης στο Κεφάλαιο «Υποβολή αιτήσεων» διορθώνεται το τηλέφωνο επικοινωνίας και το ορθό είναι το εξής : 210 – 5125732 εσωτ. 108.

Ανακοίνωση

Αίτηση - Συμμετοχή στο πρόγραμμα

"ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" (ΕΣΠΑ)

για τη σχολική περίοδο 2013-2014

στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Ανακοίνωση

Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνση Δήλωση

Έντυπο Υποβολής Ένστασης

Υπεύθυνη Δήλωση Επισυναπτόμενων Δικαιολογητικών

Γενικές Κατευθύνσεις - Οδηγίες Υποβολής Αίτησης

 

Ανακοίνωση

Η ανάρτηση προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων, χρονικής περιόδου 2013-2014, για την φιλοξενία των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς, θα γίνει στις 19 Ιουνίου 2013, στους Παιδικούς Σταθμούς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α.

Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας, από 20 έως και 25 Ιουνίου 2013.

Η ανάρτηση των οριστικών πινάκων αποτελεσμάτων θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2013, στους Παιδικούς Σταθμούς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α

Ανακοίνωση

Οι αιτήσεις νέων εγγραφών θα κατατεθούν από 23/05/2013 έως και 12/06/2013 στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια, 4ος όροφος, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου) κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αίτηση νέας εγγραφής

Δικαιολογητικά αίτησης

Νέα ονομασία και δυναμικότητα Παιδικών Σταθμών

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2013,  με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2013 έως 31/03/2013, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 432/13 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 77/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡΙΑ-ΟΗΗ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo