Ανακοίνωση

Η ανάρτηση προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων, χρονικής περιόδου 2013-2014, για την φιλοξενία των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς, θα γίνει στις 19 Ιουνίου 2013, στους Παιδικούς Σταθμούς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α.

Ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων θα υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας, από 20 έως και 25 Ιουνίου 2013.

Η ανάρτηση των οριστικών πινάκων αποτελεσμάτων θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2013, στους Παιδικούς Σταθμούς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α

Ανακοίνωση

Οι αιτήσεις νέων εγγραφών θα κατατεθούν από 23/05/2013 έως και 12/06/2013 στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια, 4ος όροφος, αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου) κατά αλφαβητική σειρά σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Αίτηση νέας εγγραφής

Δικαιολογητικά αίτησης

Νέα ονομασία και δυναμικότητα Παιδικών Σταθμών

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2013,  με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2013 έως 31/03/2013, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 432/13 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 77/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝ0ΟΡΙΑ-ΟΗΗ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

αναφορικά με την επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2013-2014 σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Α) Οι αιτήσεις επανεγγραφής των ήδη φιλοξενουμένων παιδιών θα συγκεντρωθούν στους Παιδικούς Σταθμούς από 15.4.2013 έως και 24.4.2013 και στη συνέχεια θα παραδοθούν από τις Προϊστάμενες των Παιδικών Σταθμών στην Κεντρική Υπηρεσία στις 25 και 26 Απριλίου.

Β) Οι νέες αιτήσεις εγγραφής για τα αδέλφια παιδιών που θα εξακολουθήσουν να φιλοξενούνται  σε Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Β.Α. για την περίοδο 2013-2014, καθώς και οι αιτήσεις για νέα εγγραφή παιδιού του οποίου ο γονέας είναι υπάλληλος του Δ.Β.Α. ή του Δήμου Αθηναίων θα συγκεντρωθούν στους Παιδικούς Σταθμούς από 15.4.2013 έως και 24.4.2013 και στη συνέχεια θα παραδοθούν από τις Προϊστάμενες των Παιδικών Σταθμών στην Κεντρική Υπηρεσία στις 25 και 26 Απριλίου.

Γ) Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές θα κατατεθούν στην Κεντρική Υπηρεσία σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινωθεί σύντομα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.μ., αναρτήθηκαν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στην οδό Ρόδου 181 - Σεπόλια, τα αποτελέσματα της υπ' αρίθμ. 2/2012 ανακοίνωσης ΣΟΧ, ως εξής :

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :

ΚΑΙ :

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, ημέρα Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00 μ.μ., αναρτήθηκαν στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στην οδό Ρόδου 181 - Σεπόλια, οι διορθωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ' αρίθμ. 1/2012 ανακοίνωσης ΣΟΧ ως εξής :

 

 
   
    

    ΑΝΑ ΜΗΝΑ

    decrescendo