11/08/2014 έως και 14/08/2014: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ/2014)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων δεκατεσσάρων (214) ατόμων για το χρονικό διάστημα από 01/09/2014 έως 31/10/2014 για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία.

Ανακοίνωση Προκήρυξης ΣΟΧ / 2014

Παράρτημα Ανακοινώσεων

Αίτηση

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2014 έως 30/06/2014, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 291/2014 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 166/2014 (ΑΔΑ:7ΣΑΜΟΡΙΑ-4Δ8) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»,  περιόδου 2014-2015, με 29 παιδικούς σταθμούς και 660 προσφερόμενες θέσεις βρεφών και προ-νηπίων.

H  αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.epanad.gov.gr) και της Κ.Ε.Δ.Ε. (www.kedke.gr) από τις 25/7/2014. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων γονέων, θα υπάρχουν εκτυπωμένα έντυπα αιτήσεων στους 29 παιδικούς σταθμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α. (Ρόδου 181 & Σερήνου, Σεπόλια, 4ος όροφος, Δ/νση Παιδικών Σταθμών - Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών, τηλ. 2105150761). Παράλληλα, στους ίδιους χώρους παρέχονται πληροφορίες και υποστήριξη για τη συμπλήρωση των αιτήσεων.

Προσοχή: Η αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από τον άμεσα ωφελούμενο. Επίσης να συμπληρώνονται πάντα ο αντίστοιχος κωδικός των δομών και οι κατηγορίες τους (Α1.2 ή Α2), οι οποίες αναγράφονται και στον οριστικό πίνακα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Κωδικός δομής

Παιδικός Σταθμός

Κατηγορία δομής/ηλικίες παιδιών

Θέσεις

30319

1ΔΚ Πειραιώς

Δ/νση: Πειραιώς 51, Τ.Κ. 10553 Αθήνα

τηλ. 2103252158

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

5

30319

1ΔΚ Πειραιώς

Δ/νση: Πειραιώς 51, Τ.Κ. 10553 Αθήνα

τηλ. 2103252158

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

15

30339

1ΔΚ Φαβιέρου

Δ/νση: Φαβιέρου 17Α, Τ.Κ. 10438

Τηλ. 2105225292

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

10

30339

1ΔΚ Φαβιέρου

Δ/νση: Φαβιέρου 17Α, Τ.Κ. 10438

Τηλ. 2105225292

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

40

30341

2ΔΚ Παγκρατίου

Δ/νση: Εργοτίμου 22 & Ιοφώντος, Τ.Κ. 11634

Τηλ. 2107221123

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

20

30344

2ΔΚ Αναξάρχου

Δ/νση: Αναξάρχου 6, Τ.Κ.11631 Αθήνα

Τηλ.2107564531

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

5

30344

2ΔΚ Αναξάρχου

Δ/νση: Αναξάρχου 6, Τ.Κ.11631 Αθήνα

Τηλ.2107564531

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

5

30346

3ΔΚ Περσέως

Δ/νση: Περσέως 2 & Συμμαχιδών,

Τ.Κ. 11854 Αθήνα

Τηλ. 2103422361

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

15

30346

3ΔΚ Περσέως

Δ/νση: Περσέως 2 & Συμμαχιδών,

Τ.Κ. 11854 Αθήνα

Τηλ. 2103422361

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

5

30348

4ΔΚ Λένορμαν

Δ/νση: Λεάνδρου & Ιφιγενείας,

Τ.Κ. 10443 Αθήνα

Τηλ. 2105125634

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

5

30348

4ΔΚ Λένορμαν

Δ/νση: Λεάνδρου & Ιφιγενείας,

Τ.Κ. 10443 Αθήνα

Τηλ. 2105125634

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

25

30350

4ΔΚ Α Σεπολίων

Δ/νση: Σιώκου 13 & Αυλώνος,

Τ.Κ. 10443 Αθήνα

Τηλ. 2105154225

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

11

30350

4ΔΚ Α Σεπολίων

Δ/νση: Σιώκου 13 & Αυλώνος,

Τ.Κ. 10443 Αθήνα

Τηλ. 2105154225

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

5

30352

5ΔΚ Αγ. Ελευθερίου

Δ/νση: Μαλακάση 7, Τ.Κ. 11143 Αθήνα

Τηλ. 2102017710

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

25

30353

5ΔΚ Ερμίππου

Δ/νση: Ερμίππου 11, Τ.Κ. 11143 Αθήνα

Τηλ. 2102526265

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

15

30357

6ΔΚ Αυξεντίου

Δ/νση: Δομοκού 2, Τ.Κ. 10440 Αθήνα

Τηλ. 2108831400

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

5

30357

6ΔΚ Αυξεντίου

Δ/νση: Δομοκού 2, Τ.Κ. 10440 Αθήνα

Τηλ. 2108831400

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

50

30359

7ΔΚ Χριστοδουλάκειο

Δ/νση: Σεβαστουπόλεως 135

Τ.Κ. 11526 Αθήνα

Τηλ. 2106927895

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

5


30359

7ΔΚ Χριστοδουλάκειο

Δ/νση: Σεβαστουπόλεως 135

Τ.Κ. 11526 Αθήνα

Τηλ. 2106927895

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

45

37022

2ΔΚ Νικοσθένους

Δ/νση: Νικοσθένους 40

Τ.Κ. 11635 Αθήνα

Τηλ. 2107241205

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

15

37022

2ΔΚ Νικοσθένους

Δ/νση: Νικοσθένους 40

Τ.Κ. 11635 Αθήνα

Τηλ. 2107241205

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

40

37023

2ΔΚ Βίνκελμαν

Δ/νση: Βίνκελμαν 4, Τ.Κ. 11632 Αθήνα

Τηλ. 2107512666

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

15

37023

2ΔΚ Βίνκελμαν

Δ/νση: Βίνκελμαν 4, Τ.Κ. 11632 Αθήνα

Τηλ. 2107512666

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

17

37034

7ΔΚ Σεβαστουπόλεως

Δ/νση: Σεβαστουπόλεως 135, Τ.Κ. 11526 Αθήνα

Τηλ. 2106917664

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

50

37035

7ΔΚ Αλάστωρος

Δ/νση: Σολιώτη-Αλάστωρος και Κουτσικάρη 49, Τ.Κ. 11522 Αθήνα

Τηλ. 2106440231

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

8

37035

7ΔΚ Αλάστωρος

Δ/νση: Σολιώτη-Αλάστωρος και Κουτσικάρη 49, Τ.Κ. 11522 Αθήνα

Τηλ. 2106440231

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

18

44749

2ΔΚ Λαγουμιτζή

Δ/νση: Λαγουμιτζή και Θυμοχάρους, Τ.Κ. 11745 Αθήνα

Τηλ. 2109017300

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

10

44750

2ΔΚ Πυθέου

Δ/νση: Πυθέου και Αγκύλης 30,

Τ.Κ. 11743 Αθήνα

Τηλ. 2109239200

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

10

44751

4ΔΚ Μανουσογιάννη

Δ/νση: Μανουσογιάννη 3, Τ.Κ. 10445 Αθήνα,

Τηλ. 2108313747

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

15

44753

4ΔΚ Πύρλα

Δ/νση: Πύρλα 21, Τ.Κ. 11145 Αθήνα,

Τηλ. 2108313626

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

10

44754

5ΔΚ Αξιουπόλεως

Δ/νση: Αξιουπόλεως 33,

Τ.Κ. 11142 Αθήνα,

Τηλ. 2102584831

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

5

44754

5ΔΚ Αξιουπόλεως

Δ/νση: Αξιουπόλεως 33,

Τ.Κ. 11142 Αθήνα,

Τηλ. 2102584831

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

10

44756

5ΔΚ Δημητρίου Ράλλη

Δ/νση: Δημ. Ράλλη 8, Τ.Κ. 11144 Αθήνα

Τηλ.2102232105 Αθήνα

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

15

44757

6ΔΚ Λεωφόρου Ιωνίας

Δ/νση: Λεωφ. Ιωνίας 86, Τ.Κ. 10446 Αθήνα

Τηλ. 2108655044

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

16

44758

6ΔΚ Κυκλάδων

Δ/νση: Κυκλάδων 30, Τ.Κ. 11361 Αθήνα

Τηλ. 2108811244

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

5

44758

6ΔΚ Κυκλάδων

Δ/νση: Κυκλάδων 30, Τ.Κ. 11361 Αθήνα

Τηλ. 2108811244

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

20

44759

7ΔΚ Κοτυαίου

Δ/νση: Κοτυαίου 1 Τ.Κ. 11521 Αθήνα

Τηλ. 2106425121

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

10

44760

7ΔΚ Λάμψα Β΄

Δ/νση: Λάμψα και Φλώρου,

Τ.Κ. 11524 Αθήνα

Τηλ. 2106926380

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

15

44761

7ΔΚ Νορντάου

Δ/νση: Νορντάου 2 Τ.Κ. 11474 Αθήνα

Τηλ. 2106423602

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

10

44764

7ΔΚ Μικρό Χριστουδουλάκειο

Δ/νση: Σεβαστουπόλεως 135

Τ.Κ. 11526 Αθήνα

Τηλ. 2106911219

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

15

44769

7ΔΚ Κηφισίας Α

Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 128

Τ.Κ. 11526 Αθήνα

Τηλ. 2106927017

(Α1.2) Βρέφη 8 μ. έως 2,5 ετών

10

44774

7ΔΚ Κηφισίας Β

Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 128

Τ.Κ. 11526 Αθήνα

Τηλ. 2106913057

(Α2) Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση

10

 
 
Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από τις 25/7/2014 έως τις 4/8/2014. Αποστέλλονται μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) σε φάκελο που θα πρέπει εξωτερικά να αναγράφει την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., Α.Ε. στην ταχ. διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 10436. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να είναι ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ή ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.

Oι ωφελούμενοι θα πρέπει να διατηρούν το οποιοδήποτε αποδεικτικό αποστολής της αίτησής τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται η 4/8/2014 και ώρα 14:00, βάσει απόδειξης ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται.

Όσον αφορά στην ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης των δυνητικά ωφελούμενων και των απορριφθέντων, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 25/8/2014 (www.eetaa.gr). Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων θα γίνονται δεκτές έως τις 28/8/2014 και ώρα 14:00. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελούμενων, επιλαχόντων και απορριφθέντων, ανά Νομό, θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοσελίδα, στις 31/8/2014.

Μπορείτε να δείτε τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων παιδικών σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και τις προσφερόμενες θέσεις στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.eetaa1.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2014/20140724_domes-oristika/epil_%CE%99%CE%9301.pdf  (σελ. 8-14)

Για να κατεβάσετε την αίτηση και την ένσταση, μπορείτε να επισκεφθείτε την εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: (www.eetaa.gr).

Μπορείτε να δείτε όλη την πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. εδώ.

Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2013

Ο Ισολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2013 εγκρίθηκε με την αριθμ. 125/2014  (ΑΔΑ:ΒΧ7ΖΟΡΙΑ-Δ3Ε) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τον πίνακα.

Απολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη‏ οικονομικού έτους 2013

Ο Απολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2013 εγκρίθηκε με την αριθμ. 124/2014  (ΑΔΑ:ΩΣΨΑΟΡΙΑ-ΩΒ4) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τον πίνακα.

Επιμορφωτική ομιλία

Την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014 θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική ομιλία που οργανώνει το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών με θέμα «Η σημασία του παιχνιδιού στην προσχολική ηλικία: Ενισχύοντας το παιχνίδι στο πλαίσιο του Βρεφονηπιακού Σταθμού» και θα επαναληφθεί την Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014 και ώρα από 13:00 έως 15:00, στο Αμφιθέατρο «Α. Τρίτσης», του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50Ομιλητές θα είναι η κα Ελίντα Καλπογιάννη, παιδιατρική εργοθεραπεύτρια, συνιδρύτρια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ, και ο κ. Kων/νος Φύσσας, ψυχοθεραπευτής.

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε, στην ημερίδα που διοργανώνει το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας, την Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014, από 16:30 έως 20:00, στο αμφιθέατρο του «ΑΘΗΝΑ 9,84».

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι εμπειρίες και τα συμπεράσματα, όπως αυτά προέκυψαν από τη συνεργασία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών με την Ελληνική Εταιρεία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας.

 Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

 

  Θα χορηγηθεί βεβαίωση.

Ώρα προσέλευσης: 16:30 - 17:00

Πληροφορίες: Ε. Γραμμένη, Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων Δ.Β.Α.

Τηλ: 210 5145705

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόσκληση                                                                             Πρόγραμμα

Ανακοίνωση Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σε συνέχεια της από 15/05/2014 ανακοίνωσης, επανερχόμεθα με το παρόν και σας γνωρίζουμε ότι, εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η με αριθμό 36/6-6-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος, με ΑΔΑ:ΒΙΥ0Ν-ΑΣΗ, την οποία και σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας.
 
Δείτε εδώ την εγκύκλιο.
 
Ημερομηνία:  13/06/2014

Νέες εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Β.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις για νέες εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών θα κατατίθενται από την Δευτέρα 2/6/2014 έως και την Πέμπτη 26/6/2014 στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια, 4ος όροφος, Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με αλφαβητικό πίνακα, βάσει επωνύμου  (Ανακοίνωση). 

 

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.

Δευτέρα

2/6/2014

07:30-17:00

Α, Β, V, W

2.

Τρίτη

3/6/2014

07:30-17:00

Δ, E, C, D

3.

Τετάρτη

4/6/2014

07:30-17:00

Φ, F, G, Μ

4.

Πέμπτη

5/6/2014

07:30-17:00

Υ, Θ, Ι, K

5.

Παρασκευή

6/6/2014

07:30-17:00

Λ, L, Ω, Η

6.

Τρίτη

10/6/2014

07:30-17:00

N, Ξ, Ο, Ψ

7.

Τετάρτη

11/6/2014

07:30-17:00

Π, Ρ,Q, R

8.

Πέμπτη

12/6/2014

07:30-17:00

T, Γ, U, J

9.

Παρασκευή

13/6/2014

07:30-17:00

Σ, S, Χ, Ζ

10.

Δευτέρα

16/6/2014

07:30-17:00

Α, Β, V, W

11.

Τρίτη

17/6/2014

07:30-17:00

Δ, Ε, C, D

12.

Τετάρτη

18/6/2014

07:30-17:00

Φ, F, G, Μ

13.

Πέμπτη

19/6/2014

07:30-17:00

Y, Θ, I, K

14.

Παρασκευή

20/6/2014

07:30-17:00

Λ, L, Ω, Η

15.

Δευτέρα

23/6/2014

07:30-17:00

Ν, Ξ, Ο, Ψ

16.

Τρίτη

24/6/2014

07:30-17:00

Π, Ρ, Q, R

17.

Τετάρτη

25/6/2014

07:30-17:00

T, Γ, U, J

18.

Πέμπτη

26/6/2014

07:30-17:00

Σ, S, X, Z

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

2 Ιουνίου 2014

Έναρξη υποβολής αιτήσεων νέων εγγραφών στην Κεντρική Υπηρεσία

26 Ιουνίου 2014

Λήξη Περιόδου υποβολής αιτήσεων

1 Ιουλίου 2014

Ανάρτηση πινάκων μοριοδότησης στους Π.Σ. και στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α.

2 Ιουλίου έως

4 Ιουλίου 2014

Υποβολή ενστάσεων στο Πρωτόκολλο της Κεντρική Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., επί των πινάκων μοριοδότησης

Εντός

10-15 ημερών

Ανάρτηση των οριστικών πινάκων αποτελεσμάτων στους Π.Σ., στην Κεντρική Υπηρεσία και στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α

Αίτηση νέας εγγραφής 2014-2015

Παιδικοί Σταθμοί, βρέφη και νήπια

Υλοποίηση σκοπού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη

Στη διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Οφέλτου Ι.Σκυλίτζη (υλοποίηση σκοπού με τη διάθεση χρηματικών βοηθημάτων) θα προβεί το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, σύμφωνα με την παρακάτω Πρόσκληση.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo