Ανακοίνωση Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σε συνέχεια της από 15/05/2014 ανακοίνωσης, επανερχόμεθα με το παρόν και σας γνωρίζουμε ότι, εκδόθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η με αριθμό 36/6-6-2014 ερμηνευτική εγκύκλιος, με ΑΔΑ:ΒΙΥ0Ν-ΑΣΗ, την οποία και σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας.
 
Δείτε εδώ την εγκύκλιο.
 
Ημερομηνία:  13/06/2014

Νέες εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δ.Β.Α.

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις για νέες εγγραφές παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών θα κατατίθενται από την Δευτέρα 2/6/2014 έως και την Πέμπτη 26/6/2014 στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών (Ρόδου 181 & Σερήνου - Σεπόλια, 4ος όροφος, Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου), σύμφωνα με αλφαβητικό πίνακα, βάσει επωνύμου  (Ανακοίνωση). 

 

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑΡΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.

Δευτέρα

2/6/2014

07:30-17:00

Α, Β, V, W

2.

Τρίτη

3/6/2014

07:30-17:00

Δ, E, C, D

3.

Τετάρτη

4/6/2014

07:30-17:00

Φ, F, G, Μ

4.

Πέμπτη

5/6/2014

07:30-17:00

Υ, Θ, Ι, K

5.

Παρασκευή

6/6/2014

07:30-17:00

Λ, L, Ω, Η

6.

Τρίτη

10/6/2014

07:30-17:00

N, Ξ, Ο, Ψ

7.

Τετάρτη

11/6/2014

07:30-17:00

Π, Ρ,Q, R

8.

Πέμπτη

12/6/2014

07:30-17:00

T, Γ, U, J

9.

Παρασκευή

13/6/2014

07:30-17:00

Σ, S, Χ, Ζ

10.

Δευτέρα

16/6/2014

07:30-17:00

Α, Β, V, W

11.

Τρίτη

17/6/2014

07:30-17:00

Δ, Ε, C, D

12.

Τετάρτη

18/6/2014

07:30-17:00

Φ, F, G, Μ

13.

Πέμπτη

19/6/2014

07:30-17:00

Y, Θ, I, K

14.

Παρασκευή

20/6/2014

07:30-17:00

Λ, L, Ω, Η

15.

Δευτέρα

23/6/2014

07:30-17:00

Ν, Ξ, Ο, Ψ

16.

Τρίτη

24/6/2014

07:30-17:00

Π, Ρ, Q, R

17.

Τετάρτη

25/6/2014

07:30-17:00

T, Γ, U, J

18.

Πέμπτη

26/6/2014

07:30-17:00

Σ, S, X, Z

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

2 Ιουνίου 2014

Έναρξη υποβολής αιτήσεων νέων εγγραφών στην Κεντρική Υπηρεσία

26 Ιουνίου 2014

Λήξη Περιόδου υποβολής αιτήσεων

1 Ιουλίου 2014

Ανάρτηση πινάκων μοριοδότησης στους Π.Σ. και στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α.

2 Ιουλίου έως

4 Ιουλίου 2014

Υποβολή ενστάσεων στο Πρωτόκολλο της Κεντρική Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., επί των πινάκων μοριοδότησης

Εντός

10-15 ημερών

Ανάρτηση των οριστικών πινάκων αποτελεσμάτων στους Π.Σ., στην Κεντρική Υπηρεσία και στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α

Αίτηση νέας εγγραφής 2014-2015

Παιδικοί Σταθμοί, βρέφη και νήπια

Υλοποίηση σκοπού κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη

Στη διάθεση εσόδων κληροδοτήματος Οφέλτου Ι.Σκυλίτζη (υλοποίηση σκοπού με τη διάθεση χρηματικών βοηθημάτων) θα προβεί το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, σύμφωνα με την παρακάτω Πρόσκληση.

Σχολικοί Κήποι στην Αθήνα

laxanokipoiΜια ξεχωριστή πρωτοβουλία ανέλαβε ο Δήμος Αθηναίων, δημιουργώντας το Δεκέμβριο του 2012λαχανόκηπους σε αυλές σχολείων νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με ιδέες και πρακτικές πράσινης και οικολογικής ανάπτυξης.

Με τη συμβολή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του δήμου Αθηναίων, του Γραφείου Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, εγκαταστάθηκαν 30 ξύλινα μποστάνια σε ισάριθμες σχολικές αυλές, τα οποία αποτέλεσαν πεδίο για ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις.

Παρουσίαση του προγράμματος Σχολικοί Κήποι στην Αθήνα.

Ανακοίνωση Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Ν. 4257/14-4-2014 οι πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Ο.Τ.Α, δύναται να καταβληθούν τμηματικά με απαλλαγή ποσοστού των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 24 έως 100 ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Της ρύθμισης εξαιρούνται :

α) Οφειλές από κάθε είδους πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών.

β) Οφειλές υπαγόμενες σε καθεστώς ειδικότερων, ευνοϊκότερων προβλέψεων περί καταβολής σε δόσεις.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών εντός (4) τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι 14-08-2014.

Εν΄ όψει της νέας ρύθμισης και προκειμένου να παρασχεθεί στους οφειλέτες ο απαραίτητος χρόνος ώστε να προετοιμάσουν την ένταξή τους σε αυτήν, τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης  αναστέλλονται προσωρινά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας ένταξης στο νόμο την 13-8-2014.

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών θα δέχεται αιτήσεις αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πληροφορίες παρέχονται από το αρμόδιο Τμήμα Tαμειακής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο: 210 5147891

Ημερομηνία:   15/05/2014 

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού  του 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 2014, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2014 έως 31/03/2014, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 229/2014 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 119/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΦΟΡΙΑ-ΠΑ5) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Αιτήσεις επανεγγραφής των ήδη φιλοξενουμένων παιδιών, καθώς και των νέων αιτήσεων εγγραφής για τα αδέρφια τους, για την περίοδο 2014-2015

Αγαπητοί γονείς,

Αναφορικά με την επανεγγραφή παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών για την περίοδο 2014-2015, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

 1. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων επανεγγραφής των ήδη φιλοξενουμένων παιδιών, καθώς και των νέων αιτήσεων εγγραφής για τα αδέρφια τους, ξεκινά την Τετάρτη 02/04/2014 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 11/04/2014. Τα έντυπα των αιτήσεων θα τα παραλάβετε από τις Προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών, όπου και θα τα υποβάλλετε συμπληρωμένα. Στη συνέχεια θα παραδοθούν από τις Προϊσταμένες των Παιδικών Σταθμών στην Κεντρική Υπηρεσία έως τις 14/04/2014.
 2. Για τα παιδιά υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων και των Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων του, που πρόκειται να εγγραφούν για πρώτη φορά σε παιδικό σταθμό, οι αιτήσεις θα κατατεθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Ρόδου 181-Σεπόλια, από Τετάρτη 02/04/2014 έως Παρασκευή 11/04/2014.
 3. Για τις αιτήσεις νέων εγγραφών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά το μήνα Μάιο, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

 Αίτηση Επανεγγραφής 2014-15

 Αίτηση Εγγραφής 2014-15

Εβδομάδα πρόληψης και προαγωγής της υγείας από το Δήμο Αθηναίων

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας ( 7 Απριλίου ), διοργανώνεται μία σειρά δράσεων, με τίτλο «Εβδομάδα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας» από το Δήμο Αθηναίων. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: «Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας» στις 7 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, Ακαδημίας 50 (αίθουσα Α. Τρίτσης) από  9.00 πμ. εως  14.30 μ.μ.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν ΔΩΡΕΑΝ στοχευμένες προληπτικές εξετάσεις στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, σαν συνέχεια της αδιάλειπτης προσφοράς στους κατοίκους του Δήμου με στόχο την πρόληψη και την κοινωνική φροντίδα.

Οι εξετάσεις θα γίνουν ως εξής:

 • την Τρίτη 8 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν σπιρομετρήσεις για τον έλεγχο της πνευμονικής λειτουργίας (σε όλα τα Δημοτικά Ιατρεία), καθώς επίσης και μετρήσεις μονοξειδίου του άνθρακα (στους καπνιστές) στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο.
 • την Τετάρτη 9 Απριλίου θα γίνουν μετρήσεις σακχάρου και γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης και θα δοθεί δωρεάν η Κάρτα Διαβήτη, καθώς επίσης και έλεγχος για εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, στο 1ο Δημοτικό ιατρείο.
 • την Πέμπτη 10 Απριλίου θα γίνουν μετρήσεις χοληστερόλης και αρτηριακής πίεσης, σε όλα τα Δημοτικά ιατρεία
 • και την Παρασκευή 11 Απριλίου θα γίνει λήψη τεστ Παπανικολάου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος, σε όλα τα Δημοτικά ιατρεία.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν με την συμμετοχή των «ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Επίσης με την ευγενική χορηγία των εταιρειών NOVARTIS & GMG καθώς και με την συμμετοχή των SOS ΙΑΤΡΩΝ και της εταιρείας VIANEX. 

 Τα Δημοτικά ιατρεία προσφέρουν τα εξής: 

 • Οικογενειακό προγραμματισμό
 • Προληπτική οδοντιατρική και φροντίδα
 • Μετα-νοσοκομειακή φροντίδα και αποκατάσταση
 • Παρακολούθηση χρονίων πασχόντων
 • Κοινωνική φροντίδα

Στα Μικροβιολογικά Εργαστήρια παρέχονται δωρεάν στους Δημότες οι κάτωθι εργαστηριακές εξετάσεις:

 • Γενική αίματος
 • Γενική ούρων
 • ΤΚΕ
 • Χοληστερίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • Ουρία
 • Ουρικό οξύ
 • Σάκχαρο κλπ.
 • Επίσης, γίνεται δωρεάν Τεστ Παπανικολάου

Στοιχεία Δημοτικών Ιατρείων

1o Δημοτικό Ιατρείο - Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο

Διεύθυνση: Σόλωνος 78

Τηλέφωνο: 210 3626587

2ο Δημοτικό Ιατρείο - Ν.Κόσμος

Διεύθυνση: Φανοσθένους & Φρειδ. Σμιθ

Τηλέφωνο: 210 9239865

2Α Δημοτικό Ιατρείο - Παγκράτι

Διεύθυνση: Πρωταγόρα 3

Τηλέφωνο: 210 7011948 & 210 7011949

3ο Δημοτικό Ιατρείο - Πετράλωνα

Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 48 & Ηρακλειδών

Τηλέφωνο: 210 3427513 & 210 3427516 & 210 3455558

4ο Δημοτικό Ιατρείο – Κολωνός

Διεύθυνση: Προποντίδος & Αγ. Σοφίας 110

Τηλέφωνο: 210 5121921

Ημερίδα με θέμα «Βιβλία και μικρά παιδιά: η δυναμική μιας σχέσης»

Το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 πρόκειται να πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «Βιβλία και μικρά παιδιά: η δυναμική μιας σχέσης», στο αμφιθέατρο του «Αθήνα 9.84», Πειραιώς 100, Τεχνόπολις, Γκάζι.

Είσοδος ελεύθερη.

Οργανωτές: Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, Σύλλογος «Διαβάζοντας μεγαλώνω», Επιστημονικός Σύλλογος Μέριμνας Παιδιού και Εφήβου

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Αφίσα και πρόγραμμα

Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2014 του Δ.Β.Α.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2014 του Δ.Β.Α. έχει συνταχθεί και ψηφισθεί με την υπ’ αρίθμ. 590/12-11-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και την υπ’ αρίθμ. 217/12-11-2013 (ΑΔΑ ΒΛ1ΗΟΡΙΑ-ΩΔ3) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Επίσης εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1250/05-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓΨΩ6Μ-11Α)  Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 69115/56245/13-01-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo