Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2014 του Δ.Β.Α.

Ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων Οικονομικού Έτους 2014 του Δ.Β.Α. έχει συνταχθεί και ψηφισθεί με την υπ’ αρίθμ. 590/12-11-2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής και την υπ’ αρίθμ. 217/12-11-2013 (ΑΔΑ ΒΛ1ΗΟΡΙΑ-ΩΔ3) Πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Επίσης εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1250/05-12-2013 (ΑΔΑ ΒΛΓΨΩ6Μ-11Α)  Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 69115/56245/13-01-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Επιμόρφωση υπαλλήλων

Το Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής και Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Ε.Κ Δ.Α), δυνάμει της αριθμ. 93/25-05-2013 Πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α, επιμόρφωσε 62 Μονίμους και 143 υπαλλήλους  Ι.Δ.Α.Χ κατά το έτος 2013 ως κάτωθι:

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. Πρόγραμμα κατάρτισης μονίμων στελεχών Δ.Β.Α σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας: 22

2. Παιδαγωγικά θέματα για μονίμους: 22

3. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων- ΕΦΕΤ: 18

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ι.Δ.Α.Χ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΛΑΕΚ:

1. Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών Δ.Β.Α σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας: 23

2. Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών Δ.Β.Α σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας: 25

3. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων-ΕΦΕΤ: 20

4. Οικονομικά ΝΠΔΔ-Προμήθειες: 17

5. Παιδαγωγικά θέματα 1: 19

4. Εισαγωγή στους Η/Υ-ECDL: 20 (16 εξ’ αυτών απέκτησαν πιστοποίηση σε 3 βασικές ενότητες)

5. Παιδαγωγικά θέματα 2: 19

Διαβούλευση σχεδίου

Διαβούλευση σχεδίου για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

Δεδομένης της αναγκαιότητας εναρμόνισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 497/Β/22.4.2002) και με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου, τίθεται σε διαβούλευση:

 α) Σχέδιο για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

 β) Πρόταση - σχέδιο που αφορά τον προσδιορισμό της μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής των φιλοξενούμενων παιδιών για το οικονομικό έτος 2014-2015.

Μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  έως την Τρίτη 18.2.2014.

Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των ΠΣ του ΔΒΑ pdf doc
Σχέδιο μηνιαίας οικονομικής συμμετοχής pdf doc

Διοργάνωση Ημερίδας

Αφίσα21022014c

 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει.

Ώρα προσέλευσης και εγγραφές: 16:00 - 17:00

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

  Πληροφορίες: Αγγελική Σερέτη, Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Τηλ: 2105150446, 2105148426, 2105135736 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Πρόσκληση Ημερίδας

Πρόγραμμα Ημερίδας

Καταγραφή, αξιολόγηση και προτάσεις αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου βρεφονηπιακών σταθμών στο Δήμο Αθηναίων

Το τελικό τεύχος και το παράρτημα του ερευνητικού προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Καταγραφή, αξιολόγηση και προτάσεις αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου βρεφονηπιακών σταθμών στο Δήμο Αθηναίων», σύμφωνα με την από 27.12.2012 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

Καταγραφή, αξιολόγηση και προτάσεις αντιμετώπισης δυσλειτουργιών του δικτύου βρεφονηπιακών σταθμών στο Δήμο Αθηναίων

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 2013, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/10/2013 έως 31/12/2013, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 9/2014 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 14/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΡΥΟΡΙΑ-7ΩΕ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη‏ οικονομικού έτους 2014

Ο προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2014 έχει συνταχθεί με την αριθμ. 577/22-10-2013 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., ψηφισθεί με την αριθμ. 211/07-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ19ΟΡΙΑ-ΙΤΖ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α. και εγκριθεί με την αριθμ. πρωτ. 4116/25-11-2013 (ΑΔΑ:ΒΛ0ΝΟΡ1Κ-ΞΦΨ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μίσθωση  ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών στέγασης Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ.Β.Α. στην 5η και 6η Δημοτική Κοινότητα, με την διαδικασία της απευθείας μίσθωσης.

ΑΔΑ: ΒΛ10ΟΡΙΑ-ΚΓΩ

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2013, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/07/2013 έως 30/09/2013, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 582/13 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 218/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1ΛΟΡΙΑ-6ΣΤ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo