ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/ 2016

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
για το χρονικό διάστημα
από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/07/2017
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών,
που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων των εξής ειδικοτήτων: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων

Συνημμένα ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας όλων των υποψήφιων των κατηγοριών ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων,
τον πίνακα επιτυχόντων καθώς και τον πίνακα απορριπτέων στις ανωτέρω ειδικότητες και παρακαλούμε όπως δημοσιευθεί στη σελίδα του ΔΒΑ

103 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ (ΟΡΘΗ)
104 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ (ΟΡΘΗ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 1-2016 (103-104) (ΟΡΘΗ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΟΧ 1-2016 (103-104) (ΟΡΘΗ)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ, ανακοίνωσε τη χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» Vouchers.


Οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση με αρ. [ρωτ. 3070/11.7.2016 που εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ ΑΕ για το έτος 2016-2017, και δεν έλαβαν voucher, λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού, μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.


Για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Ρόδου 181, Σεπόλια, 4ος όροφος, Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης Εγγραφών) μέχρι την Παρασκευή 23-9-2016, κατά τις ώρες από 8:00 έως 15:00, προσκομίζοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ καθώς και ΑΜΚΑ (υποψηφίων και παιδιών).

Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016

Έκθεση  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2016, με τα αποτελέσματα για την περίοδο από 01/01/2016 έως 30/06/2016, σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 323/2016 Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α. όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ.   204/2016 (ΑΔΑ: ΨΤΒΦΟΡΙΑ-ΤΣΔ) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Β.Α., σύμφωνα με τους Πίνακες.

Ανακοίνωση για μοριοδότηση αιτήσεων νέων εγγραφών στους Π.Σ. του Δ.Β.Α. και υποβολή ενστάσεων, για το σχολικό έτος 2016-2017.

Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016, από ώρα 12:00, θα αναρτηθούν στο ισόγειο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Δ.Β.Α., Ρόδου 181, Σεπόλια, οι πίνακες μοριοδότησης που αφορούν τις αιτήσεις των νέων εγγραφών που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο από 15/5/2016 έως 15/6/2016.
Από την αρχή της 7ης Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 00:01 έως το τέλος της 8ης Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59, μπορείτε να υποβάλλετε ενστάσεις επί της μοριοδότησης μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δ.Β.Α. www.dbda.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας ως χρήστες εφαρμογής, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Επιλέγετε «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ» από το μενού «ΑΙΤΗΣΕΙΣ».
  2. Αναγράφετε τα σχόλιά σας στο κενό πεδίο που εμφανίζεται.
  3. Επιλέγετε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» για την ολοκλήρωση της υποβολής της ένστασης.

Πρόσληψη προσωπικού (συνολικά 163 ατόμων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2016)

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά εκατόν εξήντα τριών (163) ατόμων για το χρονικό διάστημα
από υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/07/2017
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών,
που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 02/09/2016 έως και 12/09/2016

Ανακοίνωση Προκήρυξης
Παράρτημα
Περίληψη Ανακοίνωσης
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Ανακοίνωση για τις/τους συμμετέχουσες/οντες στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017

Ενημερώνουμε τις/τους συμμετέχουσες/οντες στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017 ότι στις 24/08/2016 θα καταρτιστούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των ωφελουμένων της δράσης.

Οι ωφελούμενες/οι, αφού λάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher) θα μπορούν μέχρι και την 01/09/2016 να προσέρχονται από 07.30 έως 13.30 στην Κεντρική Υπηρεσία του Δ.Β.Α., στο Τμήμα Επιλογής Αιτήσεων και Παρακολούθησης εγγραφών, 4ος όροφος, προσκομίζοντας την αξία τοποθέτησης (voucher), προκειμένου να εγγραφούν σε δομή της επιλογής τους.

Οι ωφελούμενες/οι παρακαλούνται, προς διευκόλυνση της διαδικασίας, να έχουν μαζί τους και φωτοτυπία της αξίας τοποθέτησης (voucher) .

Ημέρα φιλοξενίας παιδιών στους Π.Σ. του Δ.Β.Α για το σχολικό έτος 2016-2017

Οι παιδικοί σταθμοί του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών θα υποδεχτούν παιδιά από τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 189/25.7.2016 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7Κ9ΟΟΡΙΑ-ΗΗ3). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση για τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Ε.Τ.A.A. για τη Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & Επαγγελματικής ζωής» έχει αναρτήσει την ακόλουθη ανακοίνωση: «από τη Δευτέρα 18/07/2016, η νέα έκδοση του πληροφοριακού συστήματος θα δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων με λάθη».

Συμμετοχή στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών συμμετέχει στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου 2016 – 2017, με 42 παιδικούς σταθμούς και 1025 προσφερόμενες θέσεις βρεφών και προ-νηπίων.

H  αίτηση συμμετοχής διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο χρονικό διάστημα από 12/7/2016 έως 29/07/2016 στη διεύθυνση: www.eetaa.grpaidikoi.eetaa.gr.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται η 29/07/2016 και ώρα 24:00, βάσει του αποδεικτικού του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που δίνεται αυτόματα.

Ανακοίνωση

Προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη Οικονομικού Έτους 2016

Ο προϋπολογισμός κληροδοτήματος Οφέλτου Ι. Σκυλίτζη οικονομικού έτους 2016 έχει συνταχθεί με την αριθμ. 261/2015 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δ.Β.Α., ψηφισθεί με την αριθμ. 189/2015 (ΑΔΑ:6Σ9ΡΟΡΙΑ-369) πράξη Διοικητικού Συμβουλίου  του Δ.Β.Α. και εγκριθεί με την αριθμ. πρωτ. 72977/6442/07-06-2016 (ΑΔΑ:7ΘΗΩΟΡ1Κ-Σ1Θ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με τον πίνακα.

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

decrescendo