7 Δ.Κ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ (Βρεφικός και Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Κωστούρου Νεκταρία

Διεύθυνση:
Μεσογείων 96, Αμπελόκηποι-Ερυθρός
115 27
Τηλέφωνο:
210 7777105
Website:
decrescendo