7 Δ.Κ. ΛΥΚΑΙΟΥ (Βρεφικός και Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Καλαμάρα Παναγιώτα

Διεύθυνση:
Λυκαίου 67-73, Γκύζη
114 76
Τηλέφωνο:
210 6411120
Website:
decrescendo