7 Δ.Κ. ΝΟΡΝΤΑΟΥ (Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Παπαδοπούλου Π. Αναστασία

Διεύθυνση:
Νορντάου 2, Γκύζη
114 74
Τηλέφωνο:
210 6423602
Website:
decrescendo