7 Δ.Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΕΙΟ (Βρεφικός και Νηπιακός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Βλάχου Μαρία

Διεύθυνση:
Σεβαστουπόλεως 135, Ερυθρός Σταυρός
115 26
Τηλέφωνο:
210 6927895
Website:
decrescendo