7 Δ.Κ. ΛΑΜΨΑ Β (Βρεφικός)

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Επιλογή επαφής:

Προϊσταμένη Ρηγοπούλου Αθανασία

Διεύθυνση:
Λάμψα & Φλώρου, Γηροκομείο
115 24
Τηλέφωνο:
210 6926380
Website:
decrescendo